ผู้อำนวยการ


นายสุพิท  จิตรภักดี

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

  • คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการยุวเกษตรกร โดยเปิดรับสมัครสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 14 มกราคม 2564 ลงทะเบียนในระบบทางเว็บไซต์                                                 https://e-admission.psu.ac.th/  

  • ประชาสัมพันธ์ถึงทายาทวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นนักเรียนใกล้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจศึกษาต่อ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอกาสเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2564 ซึ่งรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระบบ TAC รอบที่ 1 (รอบแฟ้มสะสมผลงาน) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 11 มกราคม 2564 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ทายาทวิสาหกิจชุมชนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ รายละเอียด และสมัครออนไลน์ได้ที่ QUOTA KU-KPS  

23 ธันวาคม 2563 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานส่งความสุขปีใหม่ ร่วมให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี   อ่านเพิ่มเติม


17 ธันวาคม 2563 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบพันธุ์พืชผักสวนครัว และสารชีวภัณฑ์ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร พร้อมแนะนำวิธีฟื้นฟูสวนหลังน้ำลด ให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2563 พื้นที่อำเภอควนเนียง และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา   อ่านเพิ่มเติม


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 5 (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   อ่านเพิ่มเติมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   อ่านเพิ่มเติม


5 ธันวาคม 2563 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  อ่านเพิ่มเติม5 ธันวาคม 2563 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  อ่านเพิ่มเติม

  • คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)  

      17-09-61

  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง    

  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียน   

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

424 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330260 - 62 โทรสาร 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th