ผู้อำนวยการ

นายอนุชา  ยาอีด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา

รายงานประจำปี

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

  • พัฒนาบุคลากร

- การดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  อ.นาทวี จ.สงขลา    30 - 08 - 60สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

424 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330260 - 62 โทรสาร 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th