ผู้อำนวยการ

นายอนุชา  ยาอีด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา

รายงานประจำปี

ตลาดเกษตรกรออนไลน์


  • คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการยุวเกษตรกร โดยเปิดรับสมัครสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 14 มกราคม 2564 ลงทะเบียนในระบบทางเว็บไซต์                                                 https://e-admission.psu.ac.th/  วันที่ 5 มกราคม 2566 นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมงานวันรณรงค์การขยายพื้นที่ปลูกกล้วยหินจังหวัดยะลา โดยได้กล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิด ซึ่งกล่าวเปิดงานโดยนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา กล่าวรายงานการจัดงาน ภายในงานมีการมอบหน่อพันธุ์กล้วยหินปลอดโรคแก่ตัวแทนเกษตรกร นิทรรศการการปลูก ดูแลรักษากล้วยหิน โรคเหี่ยวในกล้วย และการแปรรูปจากกล้วยหิน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้งยังได้พร้อมใจร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพรให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดังเดิม และร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2565 นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมคณะการลงพื้นที่ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดและสร้างการรับรู้การดำเนินงานโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนานปี 2565/66 ณ วัดลุมพินี (วัดลุ่ม) ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง และโรงเรียนอ่าวกะพ้อ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 15-16 ธค 65 นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ โรงแรมอีโคิน ตรัง และศึกษาดูงานประเด็นปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์นาเกาะสัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565 วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแก่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้มีนายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง และนางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม


  • คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)  

      17-09-61

  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง    

  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียน   

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

424 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330260 - 62 โทรสาร 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th